Khóa học

tiếng trung hàng ngày

Giáo viên chuyên nghiệp sẽ hướng dẫn bạn một cách có hệ thống, học tiếng Trung thực tế liên quan đến cuộc sống từng bước, và thực hành các cuộc đối thoại thực tế thông qua thực hành và tự nhiên học các từ phổ biến.

Tiếng trung thương nghiệp

Tiếng trung bỗng chốc trở thành ngôn ngữ mạnh trên quốc tế, học tiếng Trung tốt, không phải lo lắng về vấn đề thăng tiến, đáp ứng nhu cầu của bạn, nghi thức kinh doanh, đàm phán kinh doanh, ngôn ngữ trong trương trình giảm giá, thư kinh doanh, báo cáo chuyên nghiệp, sau khi…

HSK / TOCFL

Giáo viên chuyên nghiệp có thể dạy các ký tự tiếng Trung giản thể phồn thể, hỗ trợ bạn vượt qua các bài kiểm tra liên quan đến tiếng Trung, và làm cho hồ sơ của bạn được nhiều điểm hơn.

Văn hóa trung quốc

Đối với văn hóa, phong tục và thành ngữ Trung Quốc có hứng thú, dùng nhiều cách thú vị khác nhau tìm hiểu thế giới trung quốc rộng lớn.

Lớp đào tạo giáo viên

Học sinh đã học tiếng Trung hơn một năm có thể trở thành giáo viên tiếng Trung trực tuyến chuyên nghiệp thông qua đào tạo chuyên nghiệp, giúp họ trở thành người học tiếng trung địa phương tốt.