Tiếng Trung giản thể và tiếng Trung phồn thể

Học sinh có thể dự theo nhu cầu cá nhân, tự do chọn chữ phồn thể hoặc giản thể để học.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp